Projekt.

Projekt 1
– Fasadarbeten
– Hyresgästanpassningar
– Renovering av parkeringsdäck
Projekt 2

– Tillbyggnad av gjuteri

– Nybyggnation av skrotbyggnad

– Värmeledning till skrotbyggnad

Projekt 3
– Tillbyggnad av PEAB:s kontor, Linköping
– Nybyggnad 30 st enbostadshus Kv. Islänningen, Linköping
– Vreta Kloster, Berg, Linköping