Projekt.

– Fasadarbeten
– Hyresgästanpassningar
– Renovering av parkeringsdäck

– Tillbyggnad av gjuteri

– Nybyggnation av skrotbyggnad

– Värmeledning till skrotbyggnad

– Tillbyggnad av PEAB:s kontor, Linköping
– Nybyggnad 30 st enbostadshus Kv. Islänningen, Linköping
– Vreta Kloster, Berg, Linköping