Projekt.

2018-101 Prispallen, Bilbörsen

Projektnamn: Prispallen 1

Beskrivning av projektet: Ny bilanläggning med showrooms, fullutrustad verkstad och rekond.

Projektets storlek: 6000 m²

Beställare: Max Hansson, Bilbörsen AB.

Brukare: Bilbörsen AB

Byggstart: Maj 2018

Avslutas: September 2019

Vår roll i projektet: Projektledare/Kontrollansvarig.

 

Ansvarig: Jenny Forsman/Thomas Prantner

2018-017 Pålstorp 1, 48

Projektnamn: Pålstorp 1:48

Beskrivning av projektet: Nybyggnad – villa i sten (lättbetong)

Projektets storlek: 1,5 plan. 205 m²

Beställare: Tobias Mattsson

Brukare: Tobias Mattsson

Byggstart: 2018-05

Avslutas: 2019-05

Vår roll i projektet: KA

 

Ansvarig : Niclas Pukari

2017-119 Nyckelby 5,9 - Bröderna Rasch 1

Projektnamn: Sjöhamra 1:2

Beskrivning av projektet: Nybyggnad – industrilokal och tillbyggnad av ställverkscentral och undercentral.

Projektets storlek: 8500 m²,

Beställare: Hydria Fastigheter.

Brukare: Bröderna Rasch AB.

Byggstart: Januari 2019

Avslutas: September 2020

Vår roll i projektet: Projektledare/kontrollansvarig

 

Ansvarig: Thomas Prantner

Projekt 1

Projektnamn: Kv Solfjädern, Motala

Beskrivning av projektet: Nybyggnad av hyreslägenheter samt ombyggnad av bef skolhus till bostäder

Projektets storlek: 50 lägenheter

Beställare: Platen, Motala

Byggstart: 2003

Avslutas: 2005 

Vår roll i projektet: Projekt- och byggledning samt kvalitetsansvarig

 

Ansvarig: Thomas Prantner

2018-137 Apoteket 9 - hela byggnaden

Projektnamn: Apoteket 9

Beskrivning av projektet: Hyresgästanpassning

Projektets storlek: 3900 m2 fördelat på 3 plan.

Beställare: BoPro Linköping AB

Brukare: O´Learys, Brain flow samt Bastard burgers

Byggstart: Mars 2019

Avslutas: Maj 2020

Vår roll i projektet:                                                Projektledning/Kontrollansvarig

 

Ansvarig: Sara Petersen/Thomas Prantner

2018-049 Kannan 7

Projektnamn: Kannan 7

Beskrivning av projektet: Ombyggnad av befintligt bostadshus med butikslokal

Projektets storlek: 2750 m², 43 lägenheter, en kontorslokal, en butikslokal samt båda källarplanen.

Beställare: RE Fastigheter

Byggstart: Januari 2019

Avslutas: Oktober 2019

Vår roll i projektet: Projektledare/kontrollansvarig

Ansvarig: Thomas Prantner